LVIS24 on kevään ja syksyn 2012 aikana terävöittänyt tarjoamaansa ja virtaviivaistanut ulkoasua. Tämä näkyy mm. uusissa kotisivuissa, jotka on tuotettu LVIS24:n omalla markkinointiosastolla, käyttäen apuna laajaa joukkoa eri alojen ammattialisia.